Schulden innen, is wat een incassobureau doet. Ze krijgen opdrachten van schuldeisers om dat te doen. Als er niet betaalt wordt, schakelen schuldeisers een deurwaarder in om het vervolgens te gaan regelen, plus het feit dat deurwaarders meer mogen volgens de wet.

Als men na een aantal aanmaningen nog steeds weigert een rekening te betalen, krijgen ze pas met een incassobureau te maken. Als er dan nog steeds geweigerd wordt om te betalen, dan heeft de schuldeiser de mogelijkheid om een deurwaarder in te schakelen. Hierdoor komen er extra kosten bovenop de oorspronkelijke rekening.


HOE GAAT HET INCASSOBUREAU TE WERK?

Ze krijgen een opdracht van een schuldeiser en het incassobureau is een instelling die de schulden gaat innen. Al het contact zal nu ook verder verlopen via het incassobureau en er zal geen rechtstreeks contact meer plaatsvinden met de schuldeiser. Hier worden allemaal kosten voor in rekening gebracht. Bij elkaar gezien kost een rekening betalen dus veel geld!


OVER DE KOSTEN

Het kost simpelweg gewoon geld als een incassobureau of een deurwaarder ingeschakeld wordt. Er is echter wel een maximumtarief vastgesteld voor de te betalen incassokosten. Dit is wel alleen van toepassing voor vorderingen die opeisbaar geworden zijn op of na 1 juli vanaf het jaar 2012. Voordat er incassokosten betaald moeten worden, is het de bedoeling dat er eerst een aanmaning wordt verstuurd door de schuldeiser welke een betalingstermijn moet hebben van minimaal 14 dagen.  Er moeten een aantal dingen vermeld staan in de aanmaning: - De gevolgen van het niet op tijd betalen - De hoeveelheid die betaald moet worden - De hoogte van de BTW die wordt berekend over de incassokosten Als deze aanmaning niet op tijd betaald wordt mogen de incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten kunnen verschillende benamingen hebben, zoals bijvoorbeeld administratiekosten of storneringskosten.  DE


KOSTEN VAN EEN DEURWAARDER

De deurwaarder rekent ook andere kosten naast de incassokosten. Er liggen namelijk ambtelijke kosten vast. Hierbij kun je denken aan beslagleggingen, het uitbrengen van dagvaardingen et cetera. De deurwaarder kan zelf tarieven bepalen voor niet-ambtelijke werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het innen van de schulden. Op de website www.schuldinfo.nl kunt u de kosten vinden van de ambtelijke kosten. Zo ziet u maar, dat het ten alle tijde beter is om de rekening(en) gewoon op tijd te betalen. De kosten kunnen echt erg hoog oplopen, terwijl dat helemaal niet nodig is. Het is erg van belang dat u zich hier zeer bewust van bent om problemen te voorkomen, en eventuele registraties bij bijvoorbeeld het BKR. Dit kan ook nog allerlei problemen met zich meebrengen, zoals het niet meer kunnen verkrijgen van een lening, of een hypotheek.

 

Neem contact op met Incasso Associatie Nederland voor een professionele incassobureau.

Delen